Náša FB stránka

LETO S DÚHOU 2018

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

pripravilo pre deti ZŠ

ZAŽITE S NAMI NEZABUDNUTEĽNÉ LETO!

TERMÍNY :

2. 7. 2018 - 6. 7. 2018 - prímestský táborr - OBSADENÝ
9. 7. 2018 – 13. 7. 2018 - prímestský tábor - OBSADENÝ
15. 7. 2018 - 21. 7. 2018 - pobytový tábor – Chata Lubetha Ľubietová - OBSADENÝ
23. 7. 2018 - 27. 7. 2018 - prímestský táborr - OBSADENÝ
30. 7. 2018 - 3. 8. 2018 - prímestský tábor - OBSADENÝ
6. 8. 2018 - 10. 8. 2018 - prímestský tábor - OBSADENÝ
13. 8. 2018 - 17. 8. 2018 - prímestský tábor - OBSADENÝ
20. 8. 2018 - 24. 8. 2018 - prímestský tábor - OBSADENÝ

Do prímestského tábora prijímame žiakov ZŠ

Pre deti sme pripravili atraktívny program :
návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov, športové súťaže, športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, tvorivé dielne, hry v telocvični, exkurzie...

Cena:
2.7.2018 – 6.7.2018:
30 €/ pre deti s trvalým pobytom v Hlohovci /
45 € / pre deti z iných obcí /
ostatné termíny prímestských táborov:
35 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
50 € / pre deti z iných obcí /

Režim prímestského tábora :
7.30 - 8.00 príchod do CVČ, 8.00 - 15.00 aktivity podľa plánu, 15.00 - 15.30 odchod detí domov.
Cena tábora zahŕňa: poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny...
Prímestský tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 10 detí.

PRIHLÁŠKA do letného prímestského tábora (doc)

Prihláška bude záväzne zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku na účet do 5 dní od podania prihlášky.
Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951 VARIABILNÝ SYMBOL - 150
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.
Uzávierka prihlášok je 15. 6. 2018
Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec alebo na www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@stonline.sk
Tel. kontakty : 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350Pridané: 12.03.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk