Náša FB stránka

LETO S DÚHOU 2019

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

pripravilo pre deti ZŠ


TERMÍNY :
1. 7. 2019 - 4. 7. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ
6. 7. 2019 – 12. 7. 2019 - pobytový tábor Penzión Roháčan Huty - OBSADENÉ
15. 7. 2019 - 19. 7. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ
22. 7. 2019 - 26. 7. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ
29. 7. 2019 - 2. 8. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ
5. 8. 2019 - 9. 8. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ
12. 8. 2019 - 16. 8. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ
19. 8. 2019 - 23. 8. 2019 - prímestský tábor - OBSADENÉ

Do prímestského tábora prijímame žiakov ZŠ

Pre deti sme pripravili atraktívny program :
návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov, športové súťaže, športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, tvorivé dielne, hry v telocvični, exkurzie...

Cena:

1.7.2019 – 4.7.2019 35 € /pre deti s trvalým pobytom v Hlohovci/
50 € /pre deti z iných obcí/
ostatné termíny prímestských táborov 40 € /pre deti s trvalým pobytom v HC/
55 € /pre deti z iných obcí/


Režim prímestského tábora :
7.30 - 8.00 príchod do CVČ, 8.00 - 15.00 aktivity podľa plánu, 15.00 - 15.30 odchod detí domov.
Cena tábora zahŕňa: poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny... Prímestský tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 10 detí.

Prihláška do prímestského tábora tu!!!
Súhlas dotknutej osoby musí byť súčasťou prihlášky.

Prihláška bude záväzne zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku na účet do 5 dní od podania prihlášky.

Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951 VARIABILNÝ SYMBOL - 150

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.
Uzávierka prihlášok je 31. 5. 2019

Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
alebo na www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@stonline.sk

Tel. kontakty : 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350Pridané: 03.03.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk