Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola - Putujeme za ľudovou piesňou

Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Trnavské osvetové stredisko Trnava


Miesto : ZUŠ Hlohovec
Dňa : 28. 3. 2019
Účasť súťažiacich : 34
Členovia odbornej poroty :
Mgr. Martina Baračková –ZUŠ Hc
Mgr. Gabriela Tokarčíková – OÚ Trnava
Oľga Kremnická – MŠ Pastuchov

I. kategória sólo
1. Petra Černá ZŠ Koperníkova Hlohovec
2. Adam Bielik ZŠ Leopoldov
3. Tatiana Tumová ZŠ s MŠ Červeník
3. Alex Kováč ZŠ Dolné Zelenice


II. kategória sólo
> 1. Veronika Bieliková ZŠ Leopoldov
1. Klára Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
1. Dominika Čuláková ZŠ A. Felcána Hlohovec
2. Sofia Kolevová Gymnázium IK Hlohovec
3. Viktória Vavrová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


III. kategória sólo
>1. Nina Polačiková ZŠ s MŠ Madunice
1. Dominika Bieliková ZŠ Leopoldov
2. Hana Holíková ZŠ s MŠ Červeník
3. Tamara Hertelová ZŠ s MŠ Hor. Otrokovce
3. Matej Kubiš ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


IV. kategória duo
1. Ondrej Kobora
Jozef Kobora
ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


V. kategória duo
1. Dominika Bieliková
Veronika Bieliková
ZŠ Leopoldov
2. Jasmina Suchoňová
Sára Činčurová
ZŠ s MŠ Trakovice
3. Tamara Halásová
Nela Knoblochová
ZŠ s MŠ Červeník

Pridané: 05.04.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk