Náša FB stránka

PLÁN NA MESIAC JÚN 2019

02.06.2019 Medzinárodný chodecký míting – spolupráca 9,30 Zámocká záhrada
03.06.2019 Stredoškolské športové hry – florbal – spolupráca 8,00 GIK Hc
03.06.2019 Čarodejník z krajiny Oz – divadelné predstavenie BA 8,00 VI. ZŠ Hc
04.06.2019 Moja prvá olympiáda – 13. ročník 9,30 II. ZŠ Hc
05.06.2019 Ostrov pokladov – divadelné predstavenie TT 9,00 VI. ZŠ Hc
06.06.2019 Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád 8,00 Spojená škola Hc
07.06.2019 Stredoškolské športové hry – atletika– spolupráca 8,00 III. ZŠ Hc
10.06.2019 Hlohovské hry detí – spolupráca 8,00 III. ZŠ Hc
10.06.2019 Florbalový turnaj – mladší žiaci 15,00 Mestská telocvičňa
11.06.2019 Ukončenie 55. ročníka HHM – finále malého futbalu 8,30
12.06.2019 Florbalový turnaj – dorastenci 15,00 Mestská telocvičňa
14.06.2019 Tvorivé dielne pre členov klubov CVČ 14,00 CVČ Hc
20.06.2019 Gastronomické posedenie s členmi krúžkov 14,00 CVČ Hc
Pridané: 29.05.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk