Náša FB stránka

Dúhový ateliér

pre žiakov 5. -9. roč. ZŠ
v škol. roku 2019/2020

Duhový ateliér

Prihlásiť sa môžu dievčatá a chlapci so záujmom o tvorivú činnosť

Poplatok: vzdelávací poukaz, alebo 16,00 € na polrok

Činnosť krúžku:
- práca s prírodným materiálom / papier, drevo, plody, .../
- aranžovanie / vianočné, veľkonočné,.../
- používanie rôznych techník, materiálov
- rozvoj tvorivých schopností a tvorivého myslenia

Prihlášky do záujmového útvaru si môžete vyzdvihnúť
v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www. cvcduha.sk,
Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 7342084, 7342082, 0911 288350Pridané: 04.09.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk