Náša FB stránka

VOLEJBAL SŠ - propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Spolupráca : SOŠT Hlohovec
Termín :
21. 11. 2019 o 9, 30 hod. – študentky – SOŠ Hlohovec
Súťažia: SOŠ, GIK, OA
27. 11. 2019 o 9, 00 hod. – študenti – SOŠT Hlohovec
Súťažia: SOŠT, GIK, OA, SOŠ
Kategória : Študenti a študentky nar. 1. 1. 2000 a ml.
Štartujú : Študenti - OA, SOŠT, GIK
Systém : Každý s každým. Hrá sa na 2 vyhraté sety. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu.

Technické ustanovenia:

Podmienka : Družstvo súťaží na základe súpisky, vpísanej na školskom portáli. Družstvo tvorí 12 hráčov.

Postup : Víťaz postupuje na Župnú olympiádu.

Výstroj : Športová obuv, dresy a lopta.

Rôzne : Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“ / na www.sass.sk

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 28.10.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk