Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresnej súťaže pre žiakov ZŠ - Zdobenie vianočných medovníkov

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 29. november 2019 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ Zdobenie vianočných medovníkov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl v okrese Hlohovec a súťažiacich detí bolo 34. Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa rozhodla oceniť súťažiacich .

1. Dorota Grajciarova ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
1. Sebastián Putera ZŠ s MŠ Madunice
1. Lea Kobidová ZŠ s MŠ Koperníkova Hc
1. Zuzana Kováčová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
 
2. Erika Blašková ZŠ s MŠ Pastuchov
2. Lucia Miklovičová ZŠ s MŠ Dvorníky
2. Nina Štrbová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Diana Repková ZŠ s MŠ Madunice
 
3. Emma Tvrdá ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
3. Sára Mončeková ZŠ A. Felcána Hlohovec
3. Tatiana Paulíková SZŠ Hlohovec
3. Ema Lobodášová ZŠ Dolné Zelenice


Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch Od 02. 12. do 13.12. 2019.

Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vybavuje: Jana Rybárová
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 02.12.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk