Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov 2019/2020

Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 02. decembra 2019 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ a SŠ v aranžovaní adventných vencov a vianočných svietnikov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 12 základných a stredných škôl mesta Hlohovec.
Súťažné práce hodnotila porota spolu so súťažnými družstvami, ktoré hlasovali za najkrajšiu prácu.

Nakrajšie práce:


Ocenené družstvá dostali diplomy a vecné ceny. Všetky súťažiace družstvá boli ocenené malým darčekom. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava na ktorú Vás srdečne pozývame. Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch od 2.12. do 13.12. 2019.


Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy do 19.12. 2019, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 03.12.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk