Náša FB stránka

VOLEJBAL propozície okresného kola ZŠ

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Všeobecné ustanovenia :

Organizátor: Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca: ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
Termín a miesto:
CHLAPCI: 21. 1. 2020 o 9, 30 hod. – ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Podzámska, ZŠ Leopoldov, ZŠ s MŠ Trakovice
DIEVČATÁ: 23. 1. 2020 o 9, 30 hod. – ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Podzámska
Kategória: Žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2004 a ml.

Technické ustanovenia :

Systém: Chlapci v 2 skupinách + finále. Dievčatá každý s každým.

Hrá sa na dva vyhraté sety. Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“ / na www.sass.sk

Podmienky:
Súpiska vložená na školský portál .
Družstvo tvorí 12 hráčov.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Upozornenie:
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.

AK SA SÚŤAŽE NEZÚČASTNÍTE, OZNÁMTE TO VOPRED !

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 10.01.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk