Náša FB stránka

FLORBAL ZŠ - propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Okresný úrad Trnava, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Spolupráca: GIK Hc, ZŠ s MŠ Bojničky, Mestská telocvičňa Hc

ŽIAČKY:
Termín a miesto: 6. 2. 2020 o 9, 30 hod . – Mestská telocvičňa Hc
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ Podzámska Hc, ZŠ Šulekovo

ŽIACI:
Termín a miesto: I. skupina: 14. 2. 2020 o 9, 30 hod. – ZŠ s MŠ Bojničky
Súťažia: ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ s MŠ Koperníkova Hc
II. skupina: 25. 2. 2020 o 9, 30 hod. – GIK Hc
Súťažia: GIK Hc, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ s MŠ Pastuchov, ZŠ s MŠ Kľačany
III. skupina: 27. 2. 2020 o 8, 30 hod. –Mestská telocvičňa Hc
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ s MŠ H. Otrokovce, ZŠ M. R. Štefánika Hc

Finále: 27. 2. 2020 o 10, 00 hod. – Mestská telocvičňa Hc
Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2004 a ml. Družstvo tvorí 10 hráčov /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaži sa podľa pravidiel florbalu.

Výstroj: Každé družstvo má vlastnú výstroj pre hráčov a dresy. Brankár musí mať prilbu.

Hrací čas: 2 x 8 min.

Systém: V troch skupinách, každý s každým. Prví v skupine postupujú do finále.

Podmienka účasti: Súpiska pridaná na školský portál. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Poznámka: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 26.01.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk