Náša FB stránka

HÁDZANÁ - propozície okresného kola a HHM – základné školy

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha, ZŠ V. Šuleka Šulekovo


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec, ZŠ V. Šuleka Šulekovo

Termín :
10. 3. 2020 - žiaci
12. 3. 2020 - žiačky

Hodina : 8, 00 hod.

Miesto : Mestská športová hala na Zábraní

Kategória : žiaci a žiačky končiaci 9. ročník / bez opakovania ročníka / a mladší.

Štartujú :
žiaci : I.ZŠ, II.ZŠ, III.ZŠ, VI.ZŠ, ZŠ sv. Jozefa, Gymnázium IK
žiačky : I.ZŠ, II.ZŠ, III. ZŠ, VI.ZŠ, ZŠ sv. Jozefa
Družstvo tvorí 12 hráčok/hráčov.

Technické ustanovenia:

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel hádzanej, súťažného a disciplinárneho poriadku SZHá, platného od 1. 7. 1999.

Systém : podľa rozlosovania v deň súťaže

Hrací čas : 2 x 10 min.

Postup : Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Súpiska : Musí byť vložená na školskom portáli.

Poznámka :
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže.
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl. Ak sa súťaže nezúčastníte oznámte nám túto skutočnosť vopred.


Vybavuje: Alena Mišáková, Dušan Kováč
033/73 420 82, 0911/288 350, duhahc@stonline.sk
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 03.03.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk