Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola vo futbale cup ZŠ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC


Organizátor: CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca: ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Madunice, FC Slovan
Kategórie: starší žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2004

Miesta a termíny:
Žiaci:
I. skupina: 19. 3. 2020 o 9, 30 hod. - Šulekovo – futbalové ihrisko
Súťažia: ZŠ Šulekovo, ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Pastuchov, ZŠ s MŠ D. Zelenice
II. skupina: 19. 3. 2020 o 9, 30 hod. - ZŠ s MŠ Madunice
Súťažia: ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ s MŠ H. Otrokovce, ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc
III. skupina: 20. 3. 2020 o 9, 30 hod. - FC Slovan
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ Kľačany
Finále: 24. 3. 2020 o 10, 00 hod. – FC Slovan
Žiačky: 2. 4. 2020 o 9, 30 hod. - ZŠ s MŠ Trakovice
Súťažia: ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Podzámska Hc, ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ Kľačany

Technické ustanovenia:

Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel malého futbalu.
Družstvo tvorí 10 hráčov.
Pri rovnosti bodov rozhoduje:
- vzájomný zápas
- rozdiel gólov
- väčší počet strelených gólov
- penalty

Systém: Každý s každým.

Hrací čas. 2x 8 min.

Postup:
Víťazi skupín postupujú do finále.
Víťaz okresného kola postupuje na krajské kolo.
Žiaci – 27. 5. 2020, žiačky – 28. 5. 2020

Podmienky:
Súpiska vložená na školský portál.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

Dodržiavanie GDPR:
Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“ / na www.sass.sk

Poznámka: V prípade, že sa súťaže nezúčastnite, nahláste to vopred.

Súťažiaci nesmú mať obuv so štupľami. Povolené sú tarfy, alebo sálová obuv.
Na FC Slovan sú povolené aj štuple.

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 03.03.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk