Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola vo futbale SŠ

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Okresný úrad Trnava, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Termín: 27. 3. 2020
Hodina: 10, 00 hod.
Miesto: FC Slovan Hlohovec
Kategória: študenti nar. 1. 1. 2000 a ml.; Družstvo tvorí 15 hráčov.
Súťažia: GIK, SOŠT

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel futbalu.
Hrací čas: 2 x 20 minút.
Podmienka: Súpiska vložená na školskom portáli.
Výstroj: Dresy, lopty.
Postup: Víťazné družstvo postupuje na Župnú olympiádu.
Poznámky:
Súťažiaci musia mať kartu poistenca.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk

Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 03.03.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk