Náša FB stránka

Záujmové útvary pre MATERSKÉ ŠKOLY v školskom roku 2021/2022

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec

ponúka


v školskom roku 2021/2022 tieto záujmové útvary pre MATERSKÉ ŠKOLY

  • anglický jazyk pre predškolákov ( v priestoroch Vašej MŠ)


    • Krúžok bude prebiehať 1 x týždenne.

Poplatok – 6 € / mesiac / I. platba sa uhrádza za mesiace október, november,december 2021
II. platba sa uhrádza za mesiace január – jún 2022

Informácie o platbe za krúžok / číslo účtu / dostanete na prvej hodine.

Pridané: 07.09.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk