Náša FB stránka

Futsal cup ZŠ - propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha Hlohovec

Termín:
5. 11. 2021 o 10, 00 hod. – GIK Hlohovec - žiaci
9. 11. 2021 o 10, 00 hod. – ZŠ Podzámska ul. Hc - žiačky

ŽIACI:
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Koperníkova ul. Hc, ZŠ Podzámska ul. Hc, GIK Hlohovec, ZŠ sv. Jozefa Hc

Systém: V 2 skupinách. Prvý v skupine o 1. miesto, druhý o 3. miesto.

ŽIAČKY:
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ Podzámska ul. Hc

Kategória: žiaci nar. 1. 1. 2006 a mladší Družstvo tvorí 10 hráčov. /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel sálového futbalu.
Pri rovnosti bodov rozhoduje:
- vzájomný zápas
- rozdiel gólov
- väčší počet strelených gólov
- penalty

Systém: V dvoch skupinách. Víťazi postupujú do finále. Hrá sa so špeciálnou loptou s tlmeným odskokom.

Hrací čas: 2 x 8 min.

Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Podmienka: Súpiska vložená na školský portál.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /Ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „ Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk
Žiaci musia mať futsalovú obuv!


Poznámky:
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Pedagogický dozor zabezpečujú vedúci družstiev.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: Alena Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 24.10.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk