Náša FB stránka

PLÁN NA MESIAC Marec 2022

10.03.2022 Basketbal SŠ - okresné kolo 10,00 GIK Hc
16.03.2022 Fyzikálna olympiáda kat. E,F – okresné kolo 8,00 on line
17.03.2022 Vybíjaná ZŠ - žiačky – okresné kolo – I. skupina 10,00 II. ZŠ Hc
Vybíjaná ZŠ - žiačky – okresné kolo – II. skupina 10,00 VI.ZŠ Hc
18.03.2022 Vybíjaná ZŠ - žiačky – okresné kolo – finále 11,00 VI.ZŠ Hc
22.03.2022 Dejepisná olympiáda – krajské kolo 8,00 on line
22.03.2022 Florbal ZŠ – žiaci – I. skupina 9,30 MT Hc
Florbal ZŠ – žiaci - II. skupina 11,00 MT Hc
24.03.2022 Florbal ZŠ – žiačky – okresné kolo 10,00 VI. ZŠ Hc
25.03.2022 Chemická olympiáda kat .D – okresné kolo 8,00 GIK Hc
25.03.2022 Florbal ZŠ – žiaci – III. skupina 10,00 GIK Hc
29.03.2022 Florbal ZŠ – žiaci- finále 10,00 MT Hc
29.03.2022 Pytagoriáda P3,P4,P5 – okresné kolo 8,00 on line
30.03.2022 Pytagoriáda P6,P7,P8 – okresné kolo 8,00 on line
31.03.2022 Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo 8,00 ZUŠ Hc
31.03.2022 BIO – E – okresné kolo 8,00 on line

Pridané: 11.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk