Náša FB stránka

Šaliansky Maťko - vyhodnotenie okresného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova ul. Hlohovec


Dňa 15.marca 2022 sa v Centre voľného času DÚHA v Hlohovci konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov z 5 ZŠ okresu Hlohovec.

Výsledky súťaže:

I. kategória (2.-3. ročník)
1. Dominika Poláková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Stella Matilda Ščasná ZŠ V.Šuleka Šulekovo
3. Ema Pogádyová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


II. kategória (4.-5. ročník)
1. Lucia Gajarská ZŠ Podzámska Hlohovec
2. Matej Ulianko ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
3. Lucia Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


III. kategória (6.-7. ročník)
1. Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova Hc
2. Terézia Jurčacková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. Samuel Šajtlava ZŠ Podzámska Hlohovec


Všetkým zúčastneným žiakom okresného kola srdečne blahoželáme, postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu. Krajské kolo sa uskutoční 29.04.2022 v CVČ Kalokagatia Trnava. Poďakovanie patrí porote, pedagógom, ktorých žiaci sa okresného kola súťaže zúčastnili. Víťazi boli ocenení diplomom a darčekovou poukážkou.

V Hlohovci.15.03.2022
PaedDr. Zuzana Kamenčíková
predseda poroty OK
Pridané: 16.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk