Náša FB stránka

Dúhafest - POĎAKOVANIE

Centrum voľného času Dúha,ako hlavný organizátor VI. ročníka prehliadky voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých v Hlohovci a okolí DÚHAFESTU chce vysloviť úprimné poďakovanie za podporu podujatia vo forme materiálnej,alebo finančnej pomoci - MESTU HLOHOVEC, MIDO music production – p.pMiroslavovi Dvoranovi, MsKC Hlohovec, LEKÁRNI v Pánskej záhrade – PharmDr. Dagmar Masarykovej ,združeniu FRAŠTAČANIA – mestským poslancom mesta Hlohovec, p.Tiborovi WESOLOWSKÉMU – poslancovi mesta Hlohovec, cukrárni MAXIM, Ing. Richardovi SOJÁKOVI a mediálnym partnerom: Životu v Hlohovci, Hlohoveckej televízii, HC magazínu a webovým novinám – www. hcregion.sk.

Veľké poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim v programe prezentácie:
ZŠ na Podzámskej ul. Hlohovec, ZŠ sv. Jozefa Hlohovec, ZŠ na Koperníkovej ul. Hlohovec, CMŠ na Vinohradskej ul. Hlohovec, TK EFFECT z Hlohovca, ZŠ Kľačany, ZŠ Leopoldov, orientálnym tanečniciam NERIFKÁM, speváckemu súboru HLOHOVČATÁ, ZUŠ Hlohovec, DŽUDO klubu v Hlohovci pod vedením Richarda a Marcela Minarovičových, ZÚ Škola moderného tanca pri CVČ, ZÚ Rytmicko - tanečný pri CVČ, ZÚ Hra na gitare pri CVČ, moderátorom Michaele Štofovej a Brianovi Brestovanskému.

Spoluprácu s Vami si úprimne vážime a tešíme sa na stretnutie pri ďalších podujatiach v našom meste.

Ďakujeme.
Zamestnanci CVČ Dúha Hlohovec


Pridané: 31.05.2012

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk