Náša FB stránka

Propozície obvodného kola malého futbalu Školský pohár Dôvera mladší žiaci

Obvodný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Organizátor: Obvodný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Kategória: mladší žiaci nar. 1. 1. 2000 a ml.

Miesta a termíny:

I. skupina: 16. 4. 2013 o 11, 00 hod. - ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Šulekovo
II.skupina: 18. 4. 2013 o 11, 00 hod. – ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec
Súťažia: ZŠ Leopoldov, ZŠ s MŠ D. Zelenice, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MS Kľačany

Technické ustanovenia:

Pravidlá:
Súťaží sa podľa pravidiel malého futbalu.
Družstvo tvorí 10 hráčov /4 hráči v poli + brankár/
Pri rovnosti bodov rozhoduje:
- vzájomný zápas
- rozdiel gólov
- väčší počet strelených gólov
- penalty

Systém:
Každý s každým.

Hrací čas:
2 x 10 min.

Postup:
Družstvá na prvých dvoch miestach postupujú do finále, ktoré sa uskutoční dňa 23. 4. 2013
Víťaz obvodného kola postupuje na krajské kolo.

Podmienka:
Súpiska potvrdená riaditeľom školy.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca, každý štartuje na vlastné zdravotné poistenie.

Poznámky:
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže!
V prípade, že sa súťaže nezúčastnite, nahláste to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 27.03.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk