Náša FB stránka

Mc Donald´s CUP - propozície obvodného kola malého futbalu najmladších žiakov

OBVODNÝ ÚRAD TRNAVA
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Obvodný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec

Kategória: žiaci nar. 1. 1. 2003 a mladší

Miesto: ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec

Dátum: I. skupina: 2. 5. 2013 o 9, 00 hod.

Súťažia: ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ V. Šuleka Šulekovo, ZŠ s MŠ Kľačany
II. skupina: 2. 5. 2013 o 10, 30 hod.

Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ D. Zelenice

Finále: 3. 5. 2013 o 11, 00 hod.

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel malého futbalu.

Systém: Každý s každým. Družstvo tvorí 10 členov /4 hráči + 1 brankár/

Hrací čas: 2 x 10 minút.

Postup: Víťaz obvodného kola postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10. 5. 2013 v Trnave.

Podmienky: Súpiska potvrdená riaditeľom školy. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Poznámky: Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

V prípade, že sa súťaže nezúčastnite, nahláste to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 23.04.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk