Náša FB stránka

PROPOZÍCIE obvodného kola v atletike základných škôl

Obvodný úrad Trnava
Centrum voľného času „DÚHA“ Hlohovec


Organizátor: Obvodný úrad Trnava, CVČ Dúha
Spolupráca: ZŠ s MŠ Kľačany
Miesto: ZŠ s MŠ Kľačany
Termín:
16. 5. 2013 o 10,00 hod. – žiaci
17. 5. 2013 o 10,00 hod. – žiačky
Vedúci súťaže: p. Viliam Hrčka
Kategória: žiaci a žiačky nar. 01. 01. 1997 a ml.
Disciplíny:
Dievčatá: 60 m, 300m, 800 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod
loptičkou 150 g, vrh guľou 3kg, štafeta 4 x 60 m
Chlapci: 60 m, 300 m, 1000 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod
loptičkou 150 g, vrh guľou 4 kg, štafeta 4 x 60 m
Štartujú:
Za školu môže štartovať max. 10-členné družstvo chlapcov a dievčat. V jednej disciplíne môžu štartovať za školu 3 pretekári, do hodnotenia sa započítavajú výkony 2 najlepších. Jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete. Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 6. 6. 2013 v Trnave.

Prihlášky:
Súpisku chlapcov a dievčat je potrebné zaslať na adresu CVČ „Dúha“ Hlohovec do 13. 5. 2013. Pri každom priezvisku prosíme uviesť disciplínu, v ktorej bude súťažiť.
Zároveň prosíme učiteľov Tv o spoluprácu pri jednotlivých disciplínach a pedagogickom dozore.

Podmienka:
Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže!

V prípade, že sa súťaže nezúčastníte, nahláste to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 25.04.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk