Náša FB stránka

Propozície okresného kola v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

Obvodný úrad v Trnave
Centrum voľného času „Dúha“ v Hlohovci


Organizátor : Obvodný úrad v Trnave, CVČ „Dúha“ Hlohovec.

Miesto : Zámocká záhrada v Hlohovci.

Termín : 24. 9. 2013 o 12. 30 hod. / prezentácia o 12.00 hod. /

Kategória :
Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1. 9. 1998 a ml.
Študenti a študentky SŠ nar. 1. 9. 1994 a ml.

Dĺžka tratí :
Žiaci ZŠ 3 km
Žiačky ZŠ 1,5 km
Študenti SŠ 5 km
Študentky SŠ 3 km

Systém :
V cezpoľnom behu súťažia 3 – členné družstvá. Poradie sa stanovuje súčtom umiestnení prvých dvoch pretekárov v cieli. V prípade rovnakého súčtu umiestnení rozhoduje umiestnenie tretieho pretekára družstva v cieli. Školu môže reprezentovať len jedno družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat. Do krajského kola postupuje víťazné družstvo z každej kategórie a víťazní jednotlivci, ak nie sú členmi postupujúceho družstva.

Podmienka : Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.

Prihlášky : Prihlášku s menami pretekárov oznámte telefonicky na tel. číslach 73 420 84, 0908/796 364 do 20. 9. 2013. Súpisku je potrebné vložiť na školský portál www. skolsysport. sk . Súpisku si následne vytlačte a prineste so sebou na súťaž. Iná súpiska nemôže byť akceptovaná!!

Poznámky : Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Učitelia TV zabezpečujú pedagogický dozor.

Vybavuje : A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČPridané: 17.09.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk