Náša FB stránkaVážení rodičia, milí krúžkari,
  • od 07.09.2020 bude prebiehať prihlasovanie do záujmových útvarov v čase od 8,00 - 18,00 hod.
  • prihlášky môžete priniesť osobne, zaslať mailom, vhodiť do poštovej schránky
  • v priestoroch CVČ žiadame o dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení R-O-R /ruky-odstup-rúško/
  • krúžková činnosť začne po 21.09.2020, všetky informácie ku krúžkom budeme priebežne aktualizovať
  • vzdelávací poukaz treba odovzdať do 24.09.2020
  • manuál opatrení pre CVČ - https://www.minedu.sk/data/att/17123.pdf
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17279.docx

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021:

Záujmové útvary pre MATERSKÉ ŠKOLY

Záujmové útvary pre ZŠ

Záujmové útvary pre SŠ

Žiadosť o prijatie / Prihláška pre MŠ (doc)

Žiadosť o prijatie / Prihláška pre ZŠ/SŠ (doc)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (doc)

LEGO ROBOTIKA opäť v ponuke !!!

TEŠÍME SA NA VÁS, SPOLU TO ZVLÁDNEME!

VAŠA DÚHA
CVČ Dúha

Motto CVČ Dúha Hlohovec :
dúha dúha SMIECH JE NAJKRATŠIA VZDIALENOSŤ MEDZI DVOMA ĽUĎMI


Najnovšie články:

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME pre I. a II. stupeň ZŠ 2020-09-05

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME PRE 5.-9. ročník ZŠ 2020-09-05

ZUMBA pre staršie žiačky ZŠ 2020-09-05

Výtvarný ateliér 2020-09-05

Zumba pre mladšie žiačky 2020-09-05

Joga so Sim 2020-09-05

Záujmové útvary pre SŠ v školskom roku 2020/2021 2020-09-03


© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk