Náša FB stránkaROZHODNUTIE


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto :

MIMORIADNE PRERUŠUJE PREVÁDZKU CENTIER VOĽNÉHO ČASU

https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu-a-kruzkova-cinnost-11102020/
CVČ Dúha

Motto CVČ Dúha Hlohovec :
dúha dúha SMIECH JE NAJKRATŠIA VZDIALENOSŤ MEDZI DVOMA ĽUĎMI


Najnovšie články:

VYHODNOTENIE: ŽIVOT S RÚŠKOM 2020-11-18

Vyhodnotenie oddelenia spoločenských vied a estetiky 2019/2020 2020-11-18

Vyhodnotenie oddelenia športu a telovýchovy 2019/2020 2020-11-18

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 2020-11-18

OLYMPIÁDY a SÚŤAŽE - školský rok 2020/ 2021 2020-11-15

Zázračná jeseň - vytvarné práce MŠ okresu Hc 2020-11-10

ŽIVOT s RÚŠKOM 2020-10-01


© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk