Náša FB stránka

Zamestnanci

Riaditeľka:Mgr. Lucia Kováčová
Samostatný referent:Daniela Prokopová
Oddelenie spoločenských vied:Mgr. Marta Ondrišová
Mgr. Lenka Bejdáková
Jana Rybárová
Oddelenie športu a telovýchovy:Alena Mišáková
Mgr. Dušan Kováč

Profil pedagogického zamestnanca :

Mgr. Marta Ondrišová – vedúca oddelenia spoločenských vied a estetiky
- kategória pedagogického zamestnanca – vychovávateľka
- vedie záujmové útvary : dúhové dielničky, výtvarný ateliér, klub CVČ
- organizátorka predmetových olympiád, recitačných a speváckych súťaží
- organizátorka príležitostných podujatí organizovaných CVČ
- pripravuje a realizuje Dúhafest – prehliadku voľnočasových aktivít detí a mládeže
- pripravuje a realizuje letnú činnosť CVČ
- predsedníčka Rady školského zariadenia pri CVČ
- záľuby – knihy, turistika, zvieratá
- kontakt : duhahc@cvcduha.sk, 033/ 73 420 82, 0911 288 350

Jana Rybárová – oddelenie spoločenských vied a estetiky
- kategória pedagogického zamestnanca – vychovávateľka
- vedie záujmové útvary : varím, varíš, varíme I, varím, varíš, varíme II, klub CVČ
- organizátorka predmetových olympiád, recitačných a speváckych súťaží
- organizátorka príležitostných podujatí organizovaných CVČ
- pripravuje a realizuje Dúhafest – prehliadku voľnočasových aktivít detí a mládeže
- pripravuje a realizuje letnú činnosť CVČ
- protidrogová koordinátorka
- záľuby – láska k deťom, čítanie
- kontakt : duhahc@cvcduha.sk, 033/ 73 420 82, 0911 288 350

Alena Mišáková – vedúca oddelenia športu a telovýchovy
- kategória pedagogického zamestnanca – vychovávateľka
- vedie záujmové útvary : zumba I, zumba II, zumba III, klub CVČ
- organizátorka okresných, krajských a celoslovenských kôl športových súťaží pre ZŠ, SŠ
- organizátorka Hlohovských hier mládeže, Jarného behu, Michalského behu do kopca...
- predsedníčka okresnej rady Slovenskej asociácie športu na školách /SAŠŠ/
- členka krajskej rady SAŠŠ, členka slovenskej rady SAŠŠ
- organizátorka príležitostných podujatí organizovaných CVČ
- pripravuje a realizuje letnú činnosť CVČ
- záľuby – čítanie motivačnej literatúry, móda
- kontakt : duhahc@cvcduha.sk, 033/ 73 420 82, 0911 288 350

Mgr. Lenka Bejdáková – oddelenie športu a telovýchovy
- kategória pedagogického zamestnanca – vychovávateľka
- vedie záujmové útvary : anglický jazyk v MŠ Vinohradská, Pribinova, klub CVČ
- organizátorka predmetových olympiád, recitačných a speváckych súťaží
- organizátorka príležitostných podujatí organizovaných CVČ
- tvorí pracovný zošit na výučbu anglického jazyka v MŠ
- pripravuje a realizuje letnú činnosť CVČ
- záľuby – práca v záhrade, čítanie
- kontakt : duhahc@cvcduha.sk, 033/ 73 420 82, 0911 288 350

Mgr. Dušan Kováč – oddelenie športu a telovýchovy
- kategória pedagogického zamestnanca – vychovávateľ
- vedie záujmové útvary : florbal-prípravka, florbal – ml.žiaci, florbal - dorastenci, futbal, klub CVČ
- organizátor okresných, krajských a celoslovenských kôl športových súťaží pre ZŠ, SŠ
- organizátor Hlohovských hier mládeže, Jarného behu, Michalského behu do kopca...
- florbalový rozhodca
- tréner florbalového klubu Rainbow Dragons – hrajú II. florbalovú ligu
- lyžiarsky inštruktor
- organizátor príležitostných podujatí organizovaných CVČ
- pripravuje a realizuje letnú činnosť CVČ
- záľuby – všetky druhy športov, zvieratá
- kontakt : duhahc@cvcduha.sk, 033/ 73 420 82, 0911 288 350

Bc. Miroslava Glosová - MD
© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk