Náša FB stránka

Šport

Oddelenie športu a telovýchovy organizuje okresné, regionálne a krajské kolá športových súťaží pre ZŠ, SŠ a školských pracovníkov.
Vyhlasovateľom školských športových súťaží sú Ministerstvo školstva a Slovenská asociácia športu na školách.

Poslaním súťaží je:

V okresných kolách štartujú všetky družstvá prihlásených škôl. Víťazi chlapcov a dievčat postupujú do regionálneho, resp. krajského kola. Súťaží sa podľa vydaných propozícii, ktoré stanovujú kategóriu, pravidlá a hrací systém.
Pri organizovaní spolupracujeme so základnými a strednými školami v okrese. Táto spolupráca je na vynikajúcej úrovni, za čo patrí učiteľom Tv a riaditeľom veľké poďakovanie.

Okrem postupových súťaží poriadame aj nepostupové – napr. Jarný beh, Michalský beh do kopca, Vybíjanú pre 4. ročník a ďalšie príležitostné akcie. Spolupracujeme aj pri organizovaní Hlohovských hier mládeže a Stredoškolských športových hier, ktoré sa každoročne uskutočňujú.© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk