Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Hollého pamätník 2019

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec


V Centre voľného času DÚHA v Hlohovci sa v dňoch 04. a 05.4. 2019 uskutočnilo okresné kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník.

Do súťaže sa zapojilo 89 žiakov ZŠ okresu Hlohovec a Gymnázia I. Kupca Hlohovec. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola.

Výsledky súťaže:

POÉZIA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. miesto: Viktória Machová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
2. miesto: Nikola Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
3. miesto: Katarína Sučanská ZŠ A. Felcána Hlohovec


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč. príma– osemroč. Gym.
1. miesto: František Kollár ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
2. miesto: Sophia Lilly Repková ZŠ s MŠ Kľačany
3. miesto: Adrián Pogády ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


III. kategória 7-9. ročník ZŠ, prísluš. roč.8-roč. Gym.
1. miesto: Andrej Matušňák ZŠ s MŠ Kľačany
2. miesto: Sára Obertová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. miesto: Lea Kobidová ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec


Súťaž kolektívov:
1. miesto: ZUŠ Hlohovec – Láska je večná
1. miesto: ZUŠ Hlohovec, LDO - Gazdovské zvieratká


PRÓZA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. miesto: Lucia Gajarská ZŠ Podzámska Hlohovec
2. miesto: Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
2. miesto: Matej Ulianko ZŠ sv. Jozefa Hc
3. miesto: Paulína Beňová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč – príma 8-roč. Gym.
1. miesto: Samuel Pavlovič ZŠ s MŠ A.Felcána Hc
2. miesto: Daniel Ostrovský ZŠ s MŠ Kľačany
3. miesto: Natália Kovačiková ZŠ s MŠ Trakovice


III. kategória 7.-9. ročník ZŠ, prísluš. roč. 8-roč.Gym.
1. miesto: Matej Kubiš ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. miesto: Johana Miklošíková Gymnázium I. Kupca Hlohovec
3. miesto: Katarína Kolníková ZŠ Podzámska Hlohovec
3. miesto: Martin Hlaváč ZŠ s MŠ Kľačany
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 07.04.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk