Náša FB stránka

Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020

- Anglický jazyk pre MŠ
- Tanečná prípravka pre MŠ
- Yoga so Sim – 7. – 9. ročník ZŠ
- Lego Robotika – začiatočníci, pokročilí, vek : 7 – 12 rokov
- Dúhový ateliér – výtvarný krúžok: 5.- 9. ročník ZŠ
- Dúhové dielničky – výtvarný krúžok : 1.-4. ročník ZŠ
- Strelecký ( vzduchovka)
- Šport zdravej chrbtice - všeobecná pohybová príprava, zdravotné cvičenia
- Baletná škola – 1.- 4. ročník, 5. - 6. ročník ZŠ
- Šachový krúžok
- Zumba pre 1. – 4. ročník ZŠ
- Zumba + cvičenia na formovanie postavy pre teenagerky
- Varím, varíš, varíme – krúžok varenia – ml. žiaci, st. žiaci
- Krúžok florbalu - prípravka, mladší ž. , starší ž. , dorastenci
- Športovo-futbalový pre ml. žiakov
- KLUB CVČ : stolný tenis, biliard, stolný futbal, posilňovňa /zadarmo-za vzdeláv. poukaz/

Vzdelávací poukaz treba odovzdať do 25. 9. 2019 !!!

- Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www. cvcduha.sk, mail: duhahc@stonline.sk
- Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350
- Činnosť krúžkov začína od 30. 9. 2019Pridané: 04.09.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk