Náša FB stránka

STOLNÝ TENIS - propozície okresného kola – základné školy

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Organizátor: Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Miesto a spolupráca: ZŠ s MŠ Koperníkova ul. Hlohovec

Termín a miesto:
8. 11. 2019 o 10, 00 hod. – žiaci – I. skupina
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Kľačany
12. 11. 2019 o 10, 00 hod. žiaci – II. skupina
Súťažia: ZŠ s MŠ A. Felcána, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ Šulekovo
Finále: 12. 11. 2019 o 11, 00 hod.
14. 11. 2019 o 10, 00 hod. - žiačky
Súťažia: ZŠ s MŠ A. Felcána , ZŠ s MŠ Koperníkova, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Bojničky

Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2004 a mladší

Systém:
Každý s každým. Hrá sa do 3. víťazného bodu.
Štvrtý hráč zo súpisky môže striedať po 1. kole, resp. nastúpi v ďalšom stretnutí.
A – X
B – Y 1. kolo
C – Z
A – Y 2. kolo
B - X

Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.

Podmienka:
Družstvá súťažia na základe súpisky na školskom portáli.
Družstvo je 4- členné /3 + 1 náhradník/.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“ / na www.sass.sk

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 28.10.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk