Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola v hádzanej – stredné školy

Okresný úrad Trnava
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI

Všeobecné ustanovenia :

Organizátor : Okresný úrad Trnava, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Dátum: 12. 3. 2020
Hodina : 10, 30 hod.
Miesto : Športová hala na Zábraní v Hlohovci
Kategória : študenti nar. 1.1.2000 a ml. Družstvo tvorí 12 hráčov.
Súťažia: GIK, OA , SOŠT- študenti

Technické ustanovenia :

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel hádzanej.
Hrací čas : 2 x 15 minút
Podmienka : Súpiska zo školského portálu, potvrdená riaditeľom školy.
Výstroj : Dresy, lopty.
Postup : Víťazné družstvo postupuje na Župnú olympiádu.
Poznámky :
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk

Vybavuje : A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 03.03.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk