Náša FB stránka

LETO S DÚHOU 2021

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

pripravilo pre deti ZŠ


TERMÍNY :
6. 7. 2021 – 9. 7. 2021 - prímestský tábor
10. 7. 2021 - 16. 7. 2021 - pobytový tábor Penzión Horec Králiky - OBSADENÉ
19. 7. 2021 - 23. 7. 2021 - prímestský tábor - OBSADENÉ
26. 7. 2021 - 30. 7. 2021 - prímestský tábor - OBSADENÉ
2. 8. 2021 - 6. 8. 2021 - prímestský tábor - OBSADENÉ

9. 8. 2021 - 13. 8. 2021 - prímestský tábor - OBSADENÉ

16. 8. 2021 - 20. 8. 2021 - prímestský tábor - OBSADENÉ
23. 8. 2021 - 27. 8. 2021 - prímestský tábor - OBSADENÉ

Pre deti sme pripravili atraktívny program :
návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov, športové súťaže, športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, tvorivé dielne, exkurzie...

Cena prímestských táborov – 6.7-9.7.2021
40 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
50 € / pre deti z iných obcí /

ostatné termíny
50 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
60 € / pre deti z iných obcí /

Cena pobytového tábora:
180 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
200 € / pre deti z iných obcí /

Režim prímestského tábora :
7.30 - 8.00 príchod do CVČ, 8.00 - 15.00 aktivity podľa plánu, 15.00 - 15.30 odchod detí domov.

Cena tábora zahŕňa: poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny...

Prihlášku prineste osobne, prihláška zaslaná e-mailom, alebo nahlásená telefonicky nebude akceptovaná.
Prihláška bude záväzne zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku na účet do 5 dní od podania prihlášky.


Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951 VARIABILNÝ SYMBOL - 150

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.
Uzávierka prihlášok je 20. 6. 2021


Prihláška do prímestského tábora (doc)

Prihláška na pobytový tábor (doc)

Súhlas dotknutej osoby (doc)

Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
alebo na www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@cvcduha.sk
Tel. kontakty : 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350
Pridané: 10.05.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk