Náša FB stránka

STOLNÝ TENIS - propozície okresného kola – základné školy

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Organizátor: Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Miesto a spolupráca: CVČ Dúha, ZŠ s MŠ Koperníkova ul. Hlohovec

Termín a miesto: 26. 10. 2021 o 9, 30 hod. – žiaci

Súťažia: ZŠ Podzámska ul., ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ sv. Jozefa, ZŠ s MŠ Bojničky

Finále:
26. 10. 2021 o 11, 00 hod.
27. 10. 2021 o 10, 00 hod. - žiačky

Súťažia: ZŠ Podzámska ul., ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Kľačany

Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2006 a mladší

Systém:
Každý s každým. Žiaci v 2 skupinách a finále. Hrá sa do 3. víťazného bodu.
Štvrtý hráč zo súpisky môže striedať po 1. kole, resp. nastúpi v ďalšom stretnutí.
A – X
B – Y 1. kolo
C – Z
A – Y 2. kolo
B - X

Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.

Podmienka:
Družstvá súťažia na základe súpisky na školskom portáli.
Družstvo je 4- členné /3 + 1 náhradník/.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“ / na www.sass.sk


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 20.10.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk