Náša FB stránka

FLORBAL SŠ - propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha Hlohovec

Termín: 21. 10. 2021 o 10, 00 hod.

Miesto: Gymnázium I. Kupca Hlohovec

Kategória: študenti nar. 1. 1. 2002 a mladší

Súťažia: GIK, SOŠCH a ŠUP, SOŠT
Družstvo tvorí 12 hráčov /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel florbalu.

Výstroj: Každé družstvo má vlastnú výstroj pre hráčov a dresy. Brankár musí mať prilbu.

Hrací čas: 2 x 10 min.

Systém: Každý s každým.

Podmienka účasti: Súpiska vytlačená zo školského portálu a potvrdená riaditeľom školy. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk

Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Poznámka: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 20.10.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk