Náša FB stránka

Putujeme za ľudovou piesňou 2022

Trnavské osvetové stredisko a
Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany
organizujú

súťažnú prehliadku ľudovej piesne

Propozície

Organizátori: Centrum voľného času Hlohovec a Trnavské osvetové stredisko

Termín: 31.03.2022 o 8,30 hod., prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
  1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 16 rokov zo ZŠ a ZUŠ
  2. (výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v kategórii ľudové hudby, ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola súťaže maximálne 18 rokov.)
  3. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
  4. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň z regiónu a piesne aj tematicky vybrať
  5. Piesne musia byť interpretované spamäti
  6. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
  7. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez obmedzenia veku
  8. V kategórii VII. súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.)

Súťažné kategórie
V roku 2022, budú do súťaže zaradené aj kategórie VI. – spevácke skupiny, VII. – sólisti inštrumentalisti a VIII. – ľudové hudby.V kategórií ľudových hudieb je v rámci súťažného vystúpenia povolené účinkovanie jedeného pedagóga, ktorý môže hrať na hudobnom nástroji sprievodnej funkcie (kontrabas, husľová/violová kontra, cimbal, akordeón/heligónka) a v odôvodnených prípadoch aj melodickej funkcie (pedagóg môže doplniť hudobné zoskupenie ako druhý huslista alebo hráč na inom melodickom nástroji, v prípade, že si to vyžaduje charakter hudobného materiálu), ktorý je uvedený v prihláške a preukázateľne pripravoval súťažiacu kapelu na súťažné kolo. Pedagóg nemá povolené viesť kapelu ako primáš ľudovej hudby.

Z okresného kola postupujú do regionálneho kola iba súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v každej vekovej kategórií.
Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
- repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
- spracovanie hudobného materiálu
- technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
- celkový umelecký dojem


Prihlasovanie do regionálneho kola bude prebiehať cez prihlasovací systém na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanovahabovka/ , v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Regionálna súťaž Detský festival ľudovej hudby sa uskutoční 03.05. 2022 v kultúrnom dome v Križovanoch nad Dudváhom.Pridané: 08.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk