Náša FB stránka

FLORBAL ZŠ propozície okresného kola

REGIONÁLNY ÚRAD ŠKOLSKEJ SPRÁVY V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: RÚŠS v Trnave, Centrum voľného času Dúha v Hlohovci
Spolupráca: GIK Hc, Mestská telocvičňa Hc

ŽIAČKY:
Termín a miesto: 24. 3. 2022 o 10, 00 hod . – ZŠ Podzámska Hc
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ s MŠ Madunice

ŽIACI:
Termín a miesto:
I. skupina: 22. 3. 2022 o 9, 30 hod. – Mestská telocvičňa Hc
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Dvorníky

II. skupina: 22. 3. 2022 o 11, 00 hod. – Mestská telocvičňa Hc
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ A. Felcána Hc, ZŠ s MŠ Madunice

III. skupina: 25. 3. 2022 o 10, 00 hod. – GIK Hc
Súťažia: GIK Hc, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ s MŠ Kľačany

Finále: 29. 3. 2022 o 10, 00 hod. – Mestská telocvičňa Hc
Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 9. 2006 a ml. Družstvo tvorí 10 hráčov /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaži sa podľa pravidiel florbalu.

Výstroj: Každé družstvo má vlastnú výstroj pre hráčov a dresy. Brankár musí mať prilbu.

Hrací čas: 2 x 8 min.

Systém: V troch skupinách, každý s každým. Prví v skupine postupujú do finále.

Podmienka účasti: Súpiska pridaná na školský portál. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď.“Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk

Poznámka: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 09.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk