Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ

Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Organizátor: RÚŠS v Trnave, CVČ Dúha v Hlohovci
Spolupráca : ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ Podzámska Hc

Miesta a termíny:
I. skupina: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc – 17. 3. 2022 o 10, 00 hod.
Súťažia: ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ M. R. Štefánika Hc
II. skupina: ZŠ Podzámska Hc – 17. 3. 2022 o 10, 00 hod.
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ sv. Jozefa Hc, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ Dvorníky
Finále: ZŠ Podzámska Hc – 18. 3. 2022 o 11, 00 hod.

Kategória: Žiačky nar. 1. 1. 2009 a mladšie Družstvo tvorí 12 hráčok.

Hrací systém: Každý s každým.

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej.

Dodržiavanie GDPR:
Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď.“Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk

Postup: Víťaz skupiny postupuje do finále, ktoré sa uskutoční dňa 18. 3. 2022.

Podmienka:
Súpiska vložená na školskom portáli.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 09.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk