Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola v basketbale stredných škôl

Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Všeobecné ustanovenia :

Organizátor : RÚŠS v Trnave, CVČ Dúha Hlohovci
Spolupráca: Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Termín : 10. 3. 2022 o 10, 00 hod.
Miesto : GIK Hlohovec
Kategória : Študenti a študentky nar. 1. 1. 2002 a ml. Družstvo tvorí 10 hráčov.
Štartujú: :
Študenti – GIK, SOŠT, SOŠCH a ŠUP
Študentky – GIK, SOŠCH a ŠUP

Technické ustanovenia:

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu.

Hrací čas : 2 x 8 min.

Systém : Každý s každým

Postup : Víťazné družstvá postupujú na Župnú olympiádu.

Dodržiavanie GDPR:
Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“/ na www.sass.sk

Podmienka : Súpiska zo školského portálu, potvrdená riaditeľom školy.

Poznámka : Súťažiaci musia mať kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 09.03.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk