Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Hollého pamätník 2022

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec


Hollého pamätník je súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá je už 68. rok súčasťou Hviezdoslavovho Kubína.
Centrum voľného času DÚHA v Hlohovci v priestoroch ZUŠ Hlohovec v dňoch 11. a 13.6. 2022 zorganizovalo okresné kolo tejto tradičnej recitačnej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 46 žiakov ZŠ okresu Hlohovec a Gymnázia I. Kupca Hlohovec.
Porota hodnotila v zložení: PhDr. Zuzana Kamenčíková, Helena Pekarovičová, Mgr. Andrea Kleimanová, PhDr. Stanislav Kamenčík. Vybrala kvalitných recitátorov, ktorí sa nestratia ani vo vyšších kolách a budú reprezentovať seba, svoju školu, mesto a okres Hlohovec. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa koná v Trnave. Postupujúcim držíme palce 27. 4.2022 v krajskom kole.

Výsledky súťaže:

POÉZIA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Dominika Poláková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Ivana Pauková ZŠ s MŠ Kľačany - s postupom
3. Vivien Pátek ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
3. Teo Ondruška ZŠ s MŠ Červeník


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč. príma– osemroč. Gym.
1. Terézia Jurčacková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Nikola Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Katarína Sučanská ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec


III. kategória 7-9. ročník ZŠ, prísluš. roč.8-roč. Gym.
1.František Kollár ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
2. Lýdia Cepková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Lýdia Šandorová ZŠ Leopoldov
Cena poroty: Tiffany Danišová ZŠ Šulekovo


PRÓZA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Marko Gabriel Yacoub ZŠ s MŠ Červeník
2. Lucia Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Lujza Mršticová ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč – príma 8-roč. Gym.
1. Matej Ulianko ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
2. Petra Černá Gymnázium I.Kupca Hlohovec
3. Hana Ostrovská ZŠ s MŠ Kľačany


III. kategória 7.-9. ročník ZŠ, prísluš. roč. 8-roč.Gym.
1.Melany Kyjaková Gymnázium I.Kupca Hlohovec
2. Natália Kvantová ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec - s postupom
2. Alex Husár ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
3. Lea Ondrušková ZŠ s MŠ Červeník
3. Samuel Repka ZŠ Leopoldov


Recitačný kolektív:
1. ZUŠ Hlohovec / K. Sučanská, M. Kyjaková, F. Adámik, M. Ulianko/


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 13.04.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk