Náša FB stránka

Slávik Slovenska 2022

Pozvánka na okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska


TERMÍN: 4.5. 2022

MIESTO: Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec

KATEGÓRIE:
I. kategória: žiaci 1. – 3. ročníkov ZŠ
II. kategória: žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ (1. roč. OGY)
III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ (2.- 4.roč. OGY)

Podrobnosti o pravidlách súťaže nájdete v organizačných pokynoch, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle: www.slavikslovenska.org

ORGANIZAČNÉ POKYNY:


Prihlášky do OK zašlite na adresu CVČ „Dúha“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec, alebo e-mailom na duhahc@cvcduha.sk do 28.4.2022
Ak nemáte inú možnosť, ponúkame Vám spoločný nácvik spevu s  klavírnym sprievodom. Na klavíri bude sprevádzať Mgr. Martina Baračková.
Stretnutie si vopred dohodnite s Mgr. Baračkovou na tel. čísle 0907 210710.


Lenka Bejdáková – CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 25.04.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk