Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2022

Centrum voľného času „DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 4.mája 2022 organizovalo CVČ Dúha v Hlohovci- miesto konania ZUŠ Pribinova ul., okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2022“, na ktorom sa zúčastnilo 17 žiakov z 9 základných škôl v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení :
Mgr. Martina Baračková – ZUŠ Hc
PaedDr. Oľga Pappová, PhD. – ZUŠ Hc
Mgr. Gabriela Tokarčíková – OÚ Trnava - MDv
Korepetítorom bola Mgr. Martina Baračková zo ZUŠ v Hlohovci.

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Vladimír Polakovič ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
2. Maroš Kamenčík ZŠ s MŠ A,Felcána Hlohovec
3. Dominika Kubišová ZŠ sv.Jozefa Hlohovec


II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Petra Černá GIK Hlohovec
2. Tatiana Tumová ZŠ s MŠ Červeník
3. Hanka Šošovičková ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Klára Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
2. Ema Vančová ZŠ s MŠ Červeník
3. Viktória Vavrová ZŠ sv.Jozefa Hlohovec


Krajské kolo Slávika Slovenska 2022 bude
26. mája 2022 v CVČ, V jame 3, Trnava.
prezentácia od 8:00 – 8:45 h.
začiatok súťaže o 915 h.

Do krajského kola postupujú:

Vladimír Polakovič, Petra Černá, Klára Veľká

Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2022 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2020 a musí obsahovať minimálne dve slohy.

Bližšie informácie ku krajskému kolu SS 2022 si sledujte na webovej stránke CVČ Trnava.

Celoslovenské národné finálové kolo a Galakoncert víťazov speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS sa uskutoční v dňoch 25.júna 2022 v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorovi i ďalším doprevádzajúcim.


V Hlohovci 5. máj 2022
Mgr. Lucia Kováčová
Riaditeľka CVČ

Vybavuje:
Mgr. Lenka Bejdáková
CVČ Dúha HlohovecPridané: 09.05.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk