Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Hollého pamätník 2023

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec


Hollého pamätník je súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, aj recitačných kolektívov, ktorá je už 69. rok súčasťou Hviezdoslavovho Kubína.
Centrum voľného času DÚHA v Hlohovci v dňoch 04. a 05.04. 2023 zorganizovalo okresné kolo tejto tradičnej recitačnej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 85 žiakov ZŠ okresu Hlohovec a Gymnázia I. Kupca Hlohovec.
Porota hodnotila v zložení: PhDr. Zuzana Kamenčíková, Helena Pekarovičová, Mgr. Andrea Kleimanová, Mgr. Helena Herbstová. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa koná v Trnave 3.5. - 5.5. 2023.

Výsledky súťaže:

POÉZIA
I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Simona Labašová   ZŠ s MŠ Kľačany
2. Nina Jakubovičová ZŠ s MŠJ. Hollého Madunice
2. Samuel Beňo ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Stela Matilda Ščasná ZŠ V. Šuleka Šulekovo


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč. príma– osemroč. Gym.
1. Dominika Baľáková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Katarína Sučanská Gymnázium I. Kupca Hlohovec
3. Karolína Rozborová ZŠ s MŠ Kľačany


III. kategória 7-9. ročník ZŠ, prísluš. roč.8-roč. Gym.
1.Nikola Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
2. Samuel Piňák ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. Samuel Repka ZŠ Leopoldov


PRÓZA


I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Ivana Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
2. Vivian Pátek ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec
3. Oliver Rýdzi ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


Cena poroty:
Nina Karabinošová ZŠ Koperníkova Hlohovec

II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč – príma 8-roč. Gym.
1. Lucia Gajarská ZŠ Podzámska Hlohovec
2. Matej Ulianko ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
3. Veronika Střelcová ZŠ s MŠ Kľačany
3. Dorota Ilavská ZŠ s MŠ Červeník


III. kategória 7.-9. ročník ZŠ, prísluš. roč. 8-roč.Gym.
1.Petra Černá Gymnázium I.Kupca Hlohovec
1. Hana Ostrovská ZŠ s MŠ Kľačany - s postupom
2. Alex Husár ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
2. Jakub Karabinoš ZŠ Koperníkova Hlohovec


RECITAČNÝ KOLEKTÍV


1. ZŠ sv. Jozefa Hlohovec – DDS Ľalia
/ Alex Husár, Samuel Piňák, Matej Ulianko, Lívia Kováčová, Zoe Záleská, Terézia Jurčacková Katarína Blesáková/

2. ZUŠ Hlohovec - Divadelný súbor Deti Thálie - s postupom
/ Melany Kyjaková, Katarína Sučanská, Matej Ulianko, Filip Adámik, Lucia Gajarská, Dáša Fecková, Natália Matovičová, Natália Bajzíková, Aneta Bakošová, Lukáš Droščák, Denis Rus/

Cena poroty:
ZŠ Šulekovo - Šulekáčik
/ Nina Biščová, Stela Matilda Ščasná, Rebeka Vargová/


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 11.04.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk