Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2023

Centrum voľného času „DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 12.mája 2023 organizovalo CVČ Dúha v Hlohovci- miesto konania ZUŠ Pribinova ul., okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2023“, na ktorom sa zúčastnilo 21 žiakov z 13 základných škôl v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení :
PaedDr. Oľga Pappová, PhD. – riaditeľka ZUŠ Hc
PhDr. Helena Kolníkova - folkloristka a vedúca odboru školstva Hc
Oľga Kremnická - folkloristka

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Vladimír Polakovič ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
2. Dorota Kolláriková ZŠ Podzámska Hlohovec
3. Jasmin Klinčeková ZŠ sv.Jozefa Hlohovec


II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Tatiana Tumová ZŠ s MŠ Červeník
2. Hanka Šošovičková ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Mária Štetinová ZŠ Podzámska Hlohovec


III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Klára Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
2. Sofia Rolincová ZŠ s MŠ Pastuchov – návrh poroty na postup
3. Petra Černá GIK Hlohovec


Krajské kolo Slávika Slovenska 2023 bude
30. mája 2023 v  CVČ, V jame 3, Trnava.

- prezentácia od 800 – 845 h.
- začiatok súťaže o 915 h.


Do krajského kola postupujú:


Vladimír Polakovič
Tatiana Tumová
Klára Veľká
Sofia Rolincová ( návrh poroty na postup do Krajského kola)


Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2023 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2023 a musí obsahovať minimálne dve slohy. 

Bližšie informácie ku krajskému kolu SS 2023 si sledujte na webovej stránke CVČ Trnava.

Celoslovenské národné finálové kolo a Galakoncert víťazov speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2023 organizuje Slávik Slovenska, občianske združenie, s ďaľšími spoluorganizátormi dňa 8.júna 2023 v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorom i ďalším doprevádzajúcim.


V Hlohovci 15. máj 2023
Mgr. Lucia Kováčová
Riaditeľka CVČ

Vybavuje: Mgr. Lenka Bejdáková
CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 17.05.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk