Náša FB stránka

Záujmové útvary pre ZŠ v školskom roku 2023/2024

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
ponúka

v školskom roku 2023/2024 tieto záujmové útvary pre ZŠ:
/ v priestoroch CVČ, ZŠ Koperníkova, mestská telocvičňa /

• Dúhové dielničky – výtvarný krúžok: 1.- 4. ročník ZŠ – pondelok, streda
• Dúhový ateliér– výtvarný krúžok : 5.- 9. ročník ZŠ – pondelok, streda
• Strelecký ( vzduchovka) – na ZŠ s MŠ A.Felcána – piatok
• Športový krúžok – 1. – 4. ročník ZŠ - streda
• Zumba - I. stupeň, II. stupeň ZŠ - pondelok, streda
• Varím, varíš, varíme – krúžok varenia – I. stupeň, II. stupeň ZŠ - štvrtok
• Krúžok florbalu - prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci – mestská telocvičňa – pondelok, streda
• Krúžok florbalu pre dievčatá – mestská telocvičňa – pondelok, streda
• Do prírody po svojich ( turisticko-environmentálny krúžok) – piatok
• KLUB CVČ : stolný tenis, biliard, stolný futbal, posilňovňa - pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok do 18h
• Joga : 5. – 9. ročník ZŠ utorok, štvrtok

Vzdelávací poukaz treba odovzdať do 27.9.2023 !!!
Poplatok: 7 € / mesiac

alebo vzdelávací poukaz + doplatok:
október – december: 9 €
január – jún: 24 €

Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www. cvcduha.sk, mail: duhahc@cvcduha.sk
• Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350
Informácie k platbe /číslo účtu/ dostanete od lektora na prvej hodine
Začíname od 1. októbra 2023
Pridané: 06.09.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk