Náša FB stránka

Ponuka záujmových útvarov v priestoroch ZŠ Podzámska 2023/2024

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec

ponúka

v školskom roku 2023/2024 tieto záujmové útvary
v priestoroch ZŠ Podzámska:

• Dúhový ateliér – výtvarný krúžok: 5.- 9. ročník ZŠ - UTOROK
• Dúhové dielničky – výtvarný krúžok : 1.-4. ročník ZŠ - UTOROK
• Zumba pre 1. – 4. ročník ZŠ - PONDELOK
• Zumba + cvičenia na formovanie postavy pre teenagerky - PONDELOK
• Športový krúžok – 1. – 4. ročník ZŠ - STREDA
• Varím, varíš, varíme – krúžok varenia – 1.- 4. ročník ZŠ - PONDELOK
• Varím, varíš, varíme – krúžok varenia – 5.- 9. ročník ZŠ - PONDELOK
• Krúžok florbalu - mladší žiaci, starší žiaci - ŠTVRTOK
• Krúžok florbalu pre dievčatá - ŠTVRTOK

Poplatok: 7 € / mesiac

alebo vzdelávací poukaz + doplatok

Vzdelávací poukaz odovzdajte do 27.9.2023

• Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www. cvcduha.sk, mail: duhahc@cvcduha.sk
• Prihlášku aj so vzdelávacím poukazom môžete odovzdať triednym učiteľom
• Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350
• Informácie k platbe/ číslo účtu/ dostanete od lektora na prvej hodine
• Začíname prvý októbrový týždeň
Pridané: 06.09.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk