Náša FB stránka

LETO S DÚHOU 2024

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

pripravilo pre deti ZŠ

SVOJE DIEŤA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ MAXIMÁLNE NA 3 PRÍMESTKÉ TÁBORY
+ POBYTOVÝ TÁBOR


Prímestské tábory sú určené pre deti ukončeného 1. – 5. ročníka ZŠ

TERMÍNY :
30. 6. 2024 - 6. 7. 2024 - pobytový tábor – Chata Trubárka Kubrica OBSADENÝ
8. 7. 2024 - 12. 7. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ
15. 7. 2024 - 19. 7. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ
22. 7. 2024 - 26. 7. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ
29. 7. 2024 - 2. 8. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ
5. 8. 2024 - 9. 8. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ
12. 8. 2024 - 16. 8. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ
19. 8. 2024 - 23. 8. 2024 - prímestský tábor OBSADENÝ

Pre deti sme pripravili atraktívny program :

návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov, športové súťaže, športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, tvorivé dielne, exkurzie...

Cena prímestských táborov:

65 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
75 € / pre deti z iných obcí /

Cena pobytového tábora:

270 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
290 € / pre deti z iných obcí /

Režim prímestského tábora :
7.30 - 8.00 príchod do CVČ, 8.00 - 15.00 aktivity podľa plánu, 15.00 - 15.30 odchod detí domov.

Cena tábora zahŕňa: poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny...


Prihlášku prineste osobne, prihláška zaslaná e-mailom, alebo nahlásená telefonicky nebude akceptovaná.
Prihláška bude záväzne zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku na účet do 5 dní od podania prihlášky.

Uzávierka prihlášok je 31. 5. 2024

Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
alebo na www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@cvcduha.sk
Tel. kontakty : 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350

Pridané: 23.03.2024

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk