Náša FB stránka

Futsal SŠ propozície obvodného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha Hlohovec
Termín : 21. 11. 2013 o 9, 00 hod.
Miesto : Športová hala v Hlohovci
Kategória : Študenti nar. 1. 9. 1994 a ml.
Štartujú : Gymnázium, SOŠT, SOŠ, OA
Systém : Každý s každým
Hrací čas : 2 x 10 min.

Technické ustanovenia:

Podmienka : Družstvo súťaží na základe súpisky potvrdenej riaditeľom školy. Na súpisku je možné uviesť 10 hráčov /4 + 1 na ihrisku/. Súpisku je potrebné vpísať na školský portál.
Výstroj : Obuv na parkety, dresy a lopta.
Rôzne : Študenti musia mať so sebou kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Postup : Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ „Dúha“Pridané: 05.11.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk